Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

Adócsoport

 

Feladatai:

Az adócsoport feladata az önkormányzat által működtetett helyi adók kezelése, ideértve a nyilvántartás, kivetés, beszedés illetve behajtás feladatait. Adóigazolásokat -, valamint jogszabályon alapuló esetekben adó- és értékbizonyítványt állít ki (hagyatéki eljárás, végrehajtás stb.). Előzőeken túlmenően eljár az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos végrehajtási ügyekben.
Keszthely Város Önkormányzata öt helyi adónemet vezetett be.
-    építményadó: nem lakáscélú építmények után fizetendő adó,
-    magánszemélyek kommunális adója: lakáscélú építmények után fizetendő adó,
-    iparűzési adó: az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után fizetendő adó,
-    idegenforgalmi adó: szálláshely hasznosítók által beszedendő tartózkodási idő után járó adó,
-    telekadó: az önkormányzat illetékességi területén lévő 2000 m2 területet meghaladó belterületi beépítetlen telek után fizetendő adó
Ezen túl az adócsoport feladatai közé tartozik a gépjárműadó megállapítása és beszedése, mely jelenleg a BM által szolgáltatott adatok alapján kerül megállapításra.
2005-től került bevezetésre a környezetterhelési díj részeként a talajterhelési díj, melyet a közcsatornára rá nem csatlakozott építmények tulajdonosainak kell fizetni önadózás formájában.  A díjat a következő év március 31-ig kell megfizetni, illetve bevallani.
Az I. fokú adóigazgatási eljárásban a korábbi illetékbélyeggel lerovandó költségek helyett bankszámlára kell az illetéket befizetni.
Rendeletek:  
•    helyi adókról szóló 42/2013. (XI.29.) rendelete
•    talajterhelési díjról szóló 12/2005. (III.31) rendelet


Ügyintézés adózói névsorban

Szommer Anett
adócsoport-vezető   

505-549

adocsopvez@keszthely.hu

Adózói névsorban S - Zs betűig szereplő adóalanyok ügyintézése

Nagy Ildikó
adóügyi ügyintéző

505-547

adougyintezo@keszthely.hu

Adózói névsorban M - R betűig szereplő adóalanyok ügyintézése

Faházi-Takács Beatrix
adóügyi ügyintéző

505-548

adocsoport@keszthely.hu

Adózói névsorban A - F betűig szereplő adóalanyok ügyintézése

Zsalakovics Eszter
adóügyi ügyintéző

505-522 ado@keszthely.hu

Adózói névsorban G - L betűig szereplő adóalanyok ügyintézése


Adó számlák:

Számla megnevezése

Számla száma

Építményadó

11749039-15432711-02440000

Kommunális adó

11749039-15432711-02820000

Telekadó

11749039-15432711-02510000

Iparűzési adó

11749039-15432711-03540000

Gépjárműadó

11749039-15432711-08970000

Idegenforgalmi adó

11749039-15432711-03090000

Bírság

11749039-15432711-03610000

Talajterhelési díj

11749039-15432711-03920000

Késedelmi pótlék

11749039-15432711-03780000

Egyéb bevételek

11749039-15432711-08800000

Idegen bevételek

11749039-15432711-04400000

Termőföld bérbeadás

11749039-15432711-08660000

Illeték

11749039-15432711-03470000

Magánfőzött párlat adó

11749039-15432711-04950000


 

A Közgazdasági Osztály Adócsoport letölthető űrlapjai:
(A nyomtatványokat ajánlott lementeni saját gépre és külső PDF olvasóval megnyitni, mivel a böngészők beépülő PDF olvasója nem mindig helyesen kezeli azokat.)
 

Adatbejelentés gépjárműadóról
Adatbejelentés építményadóról
Adatbejelentés kommunális adóról
Adatbejelentés telekadóról
Idegenforgalmi adó bevallás
Nyilatkozat a helyi adókról
Termőföld-bérbeadásból származó jövedelem bérbeadó magánszemély bevallása
Termőföld-bérbeadásból származó jövedelem kifizetők bevallása
2008. évi állandó jellegű  iparűzési adóbevallás
Iparűzési adóbevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Iparűzési adó bejelentkezés, változás-bejelentés
Önellenőrzési lap iparűzési adóhoz
Talajterhelési bevallás
Túlfizetés rendezése KÉRELEM
Kérelem adóigazolás kiállításához
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Bejelentés az 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről
Bevallás előállított magánfőzött párlat után


2009. évi állandó jellegű  iparűzési adóbevallás
2010. évi iparűzési adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
2011. évi iparűzési adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2012. évi elektronikusan kitölthető iparűzési adó nyomtatvány
2013. évi elektronikusan kitölthető iparűzési adó nyomtatvány (javított)
2014. évi elektronikusan kitölthető iparűzési adó nyomtatvány
2015. évi elektronikusan kitölthető iparűzési adó nyomtatvány - már elektronikusan menthető is (ld. rendszer leírás)
2016. évi elektronikusan kitölthető iparűzési adó nyomtatvány - már elektronikusan menthető is (ld. rendszer leírás)
2017. évi elektronikusan kitölthető iparűzési adó nyomtatvány - már elektronikusan menthető is (ld. rendszer leírás)
2018. évi elektronikusan kitölthető iparűzési adó nyomtatvány - már elektronikusan menthető is (ld. rendszer leírás)

2012. évi iparűzési adó nyomtatvány (csak nyomtatható)
2013. évi iparűzési adó nyomtatvány (csak nyomtatható) (javított)
2014. évi iparűzési adó nyomtatvány (csak nyomtatható)
2015. évi iparűzési adó nyomtatvány (csak nyomtatható)
2016. évi iparűzési adó nyomtatvány (csak nyomtatható)
2017. évi iparűzési adó nyomtatvány (csak nyomtatható)
2018. évi iparűzési adó nyomtatvány (csak nyomtatható)
Elektronikus iparűzési adó kitöltő rendszer leírás
Elektronikus iparűzési adó nyomtatvány kitöltési útmutató (Pdf űrlapokhoz)

Bevallás iparűzési adóelőleg kiegészítéséről
Méltányossági kérelem magánszemély részére
Méltányossági kérelem egyéni vállalkozó részére
Méltányossági kérelem társas vállalkozó részére
Nyilatkozat háziorvosi mentességhez

A Közgazdasági Osztály Adócsoport hirdetményei
Hirdetmény - adóigazgatási ügyben meghiúsult kézbesítésről

Programnaptár
Hírek, hirdetmények