Főépítészi iroda

Főépítészi Iroda:

főépítész Riedl Tamás   foepitesz@keszthely.hu
főépítészi asszisztens         Leposa Éva 505-556   foepiroda@keszthely.hu
főépítészi asszisztens              Födelmesi Tamás          505-580       foepiroda@keszthely.hu

 

Tervtanács
Béres Attila
Jankovics Tibor
Kruppa Nándor
Riedl Tamás
 

Helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv
Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) rendelet
Átnézeti térkép
Tervlapok
Településszerkezeti terv

Településkép védelmével kapcsolatos dokumentációk
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről és mellékletei
Közérthető összefoglaló
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyó döntései (jegyzőkönyv kivonat)
Településképi Arculati Kézikönyv - TAK

Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítási eljárásai
Keszthely város településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálatáról - véleményezési dokumentáció
Településkép védelméről szóló rendelet módosítása - véleményezési dokumentáció
Keszthely, 0211/2 hrsz-on településrendezési eszközök módosítása - véleményezési dokumentáció
Keszthely, 2673 hrsz-ú ingatlanon településrendezési eszközök módosításának kiterjesztése további 3 ingatlanra
Keszthely Város Szerkezeti tervének az M76  autóút és az úttal szomszédos területek módosítása

Programnaptár
Hírek, hirdetmények