Főépítészi iroda

Főépítészi Iroda
Kiss Csaba Ede - főépítész
Leposa Éva - főépítészi aszisztens

Tervtanács
Kiss Csaba Ede 
Béres Attila
Jankovics Tibor
Kruppa Nándor
Riedl Tamás
 

Tájékoztatás településrendezési eszközök módosítása (Szendrey majortól északra fekvő területek, valamint a Csapás út 043/58 hrsz-ú terület) - kapcsolódó dokumentumok

Tájékoztatás településrendezési eszköz módosításának elfogadásáról (Tapolcai út - Csapás út - Szent László árok területegységre) - rendelet módosítás, szerkezeti terv módosítás

Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) rendelet

 

Keszthely város településszerkezeti eszközeinek részleges módosítása az R76 gyorsút M7-Keszthely közötti szakasz megvalósítása érdekében 2016.
Keszthely R76 - Végső szakmai véleményezési dokumentáció, 2017. március

Átnézeti térkép

Tervlapok

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
K-1-1
K-1-2
K-1-3
K-1-4

Településkép védelmével kapcsolatos dokumentációk

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről és mellékletei

Közérthető összefoglaló

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyó döntései (jegyzőkönyv kivonat)

Településképi Arculati Kézikönyv - TAK

Településképi eljárásokkal kapcsolatos dokumentációk

2016.12.15-én elfogadott településrendezési eszközöket módosító határozat és rendelet
- 28-2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet (záradékolt) és melléklete
- 345-2016 (XII.15.) határozat (Szerkezeti Terv módosítása) és melléklete

Keszthely Város Szerkezeti Tervének és Helyi Építési szabályzatának módosítása ( Keszthely Szendrey majortól északra fekvő 6006, 6007 hrsz-ú területek és Keszthely, külterület043/58 hrsz-ú ingatlant érintő)

Véleményezési dokumentáció 2018. február

Programnaptár
Hírek, hirdetmények