Nawigacja:   Nasze miasto -> Miasta partnerskie

Nagyobb térképre váltás
I. Kontakty z miastami partnerskimi
Nawiązanie partnerskich kontaktów pomiędzy niemieckim Boppardem a miastem Keszthely miało miejsce w 1980 roku z cywilnej inicjatywy strony niemieckiej. Od czasu zmiany ustroju Przyjacielskie Koło Boppard-Keszthely pod przewodnictwem Ferenca Kálócziego kontynuuje współpracę, która obejmuje liczne dziedziny życia społecznego, takie jak edukacja, sport, kultura i turystyka. Oficjalna deklaracja o partnerstwie miast Boppard i Keszthely została podpisana 29 maja 1997 roku w ramach uroczystości z okazji 750-lecia Keszthely. 3 października 1997 roku nowo wybrany burmistrz miasta Boppard - Dr. Walter Bersch potwierdził partnerskie stosunki dwóch miast podczas uroczystego zaprzysiężenia. Celem nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy miastami jest wspieranie współpracy pomiędzy ich mieszkańcami w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, gospodarki oraz pomocy socjalnej.
II. Stowarzyszenie Miast Przewodniczących
III. Przyjacielskie umowy
15 września 2000 roku burmistrzowie miast Jędrzejów i Keszthely podpisali list intencyjny, w którym potwierdzili swoją wolę nawiązania przyjacielskich stosunków w zakresie ekonomii, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i socjalnej, kultury i oświaty oraz sportu i turystyki.
Lap tetejére...
 
Copyright © Keszthely Város Önkormányzata és WebMark