PÁLYÁZAT - Keszthelyi Polgármesteri Hivatal társulási ügyintézői munkakör betöltésére

Időpont: 2017. 02. 03.

Keszthely Város Jegyzője
pályázatot hirdet

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
társulási ügyintézői
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, pedagógus szakképzettség vagy

középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy

közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár szakképesítés vagy

középiskolai végzettség és OKJ szerint: igazgatási ügyintéző-ügykezelő, irodavezető, jogi asszisztens, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés,

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Skoda Lilla osztályvezető nyújt, a 06-83-505-507-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/95/2017. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: társulási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.
 2. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Keszthely, 2017. január 31.

                                                                                                  Dr. Horváth Teréz
                                                                                                            jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények