PÁLYÁZAT - Keszthelyi Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézői munkakör betöltésére

Időpont: 2017. 03. 13.

Keszthely Város Jegyzője
pályázatot hirdet

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
környezetvédelmi ügyintézői
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Környezet- és természetvédelmi hatósági eljárások lefolytatása, zöldterület-fenntartással, köztisztasággal, hulladékgazdálkodással, növényegészségüggyel, erdőgazdálkodással, vadászattal, az önkormányzat tulajdonában lévő közüzemek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a közlekedési hatósági eljárásban, valamint a városi közutak és műtárgyak üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, környezetmérnök, környezetgazdálkodási, természetvédelmi, természettudományi, műszaki, agrár, közgazdasági szakképzettség vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati környezetvédelmi, közlekedési, településfejlesztési feladatok ellátásában szerzett gyakorlat,
 • helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. május 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-83-505-551-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/152/2017. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.
 2. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

Keszthely, 2017. március 8.

                                                                                                  Dr. Horváth Teréz
                                                                                                            jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények