PÁLYÁZAT - Keszthelyi Polgármesteri Hivatal jogi ügyintézői munkakör betöltésére

Időpont: 2017. 02. 03.

Keszthely Város Jegyzője
pályázatot hirdet

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
jogi ügyintézői
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzat vagyonhasznosítási stratégiájának kimunkálásában, az önkormányzati vagyon hasznosításában, az önkormányzat vagyongazdálkodási stratégiájának végrehajtásában, a vagyonhasznosítással kapcsolatos szerződések, javaslatok előkészítésében, az ingatlan adásvételi ügyek lebonyolításában (versenytárgyalás, szerződéskötés, birtokbaadás). Érvényesíti és képviseli az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, kapcsolatot tart az önkormányzat peres ügyeinek jogi képviselőivel, illetve nem peres ügyekben a felkért ügyvédekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ingatlanforgalmi szakjogász szakképzettség,
 • vagyongazdálkodás, ingatlanhasznosítás területén szerzett gyakorlat,
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Skoda Lilla osztályvezető nyújt, a 06-83-505-507-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/96/2017. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.
 2. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.
 

Keszthely, 2017. február 1.

                                                                                                  Dr. Horváth Teréz
                                                                                                            jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények