PÁLYÁZAT - Keszthelyi Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére

Időpont: 2017. 03. 06.

Keszthely Város Jegyzője
pályázatot hirdet

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
adóügyi ügyintézői
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű (szülési szabadság, illetőleg gyermek gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság miatti távollét idejére), 2017. április 10. napjától az érintett köztisztviselő munkába állásáig, legfeljebb 2020. augusztus 29. napjáig

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek, bírság, pótlék, illeték ügyek ügyintézése, könyvelés stb.). Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Ügyfélfogadás az általa intézett ügyekben. Adóellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati szakképzettség vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy

gazdasági középiskolai végzettség vagy

középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett gyakorlat,
 • helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szommer Anett adóügyi csoportvezető nyújt, a 06-83-505-549-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/143/2017. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 7.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata.
 2. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

Keszthely, 2017. március 1.

                                                                                                  Dr. Horváth Teréz
                                                                                                            jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények