Keszthely, Fő téri üzlethelyiség bérbeadása

Időpont: 2017. 02. 27.

Keszthely, Fő téri üzlethelyiség bérbeadása

 

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján, 5 év időtartamra, további 5 év előbérleti jog biztosításával bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő Keszthely, Kossuth u. 41. szám alatti, a belvárosban, a megújult Fő téren található épületben lévő, 147 m2 alapterületű üzlethelyiséget. Az üzlet irányadó bérleti díja - a vonatkozó önkormányzati rendelet és határozat figyelembe vételével – vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység esetén 452.319,- Ft/hó + ÁFA, pénzintézeti, biztosítási tevékenység esetén 588.441,- Ft/hó + ÁFA.

Az üzlethelyiség önálló víz-, gáz- és villany-bekötéssel rendelkezik, 2008-ban teljes körű felújításon esett át. A bérlemény bejáratánál jelenleg bankautomata üzemel, amely bérleti jogviszonyt az önkormányzat – a leendő bérlő érdekeinek megfelelő más célú hasznosítás esetén – 60 napos határidővel jogosult felmondani.

Bérlő két havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles a kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként megfizetni. A bérleti díjban elszámolhatók a nem speciálisan a tevékenységhez szükséges felújítási munkák költségei. A bérbeadóval egyeztetett felújítás idejére, legfeljebb 3 hónap időtartamra, bérleti díjat nem kell fizetni. A bérlőnek lehetősége van árubemutatás, illetve kerthelyiség céljára a bérlemény előtt – a vonatkozó önkormányzati rendeletek figyelembe vételével - közterületet bérelni.

A pályázó adjon ajánlatot a bérleti díjra, tájékoztasson a tevékenységéről, üzleti elképzeléseiről, referenciáiról, továbbá arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A pályázatok elsődleges bírálati szempontjai az itt felsoroltak, a fennálló tartozás kizáró ok. A bírálatnál előnyt élvez a pályázó, ha vállalja az egész évben nyitva tartást, június-augusztus hónapokban pedig legalább 22 óráig nyitva tart.

A pályázat beadási határideje: 2017. március 16. (csütörtök) 12.00 óra. A pályázatokat Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázatok elbírálásának határideje 2016. március 24. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

További felvilágosítást a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán személyesen vagy a 83/505-525 telefonszámon Magdó András, illetve a 83/505-524 telefonszámon Serlegné Szita Eszter ad. Előre egyeztetett időpontban a bérlemények megtekinthetők.

Programnaptár
Hírek, hirdetmények