Emberi Erőforrások Bizottsága - Pályázat kiírása kulturális csoportok, együttesek működésének hozzájárulására, valamint kulturális rendezvények lebonyolításának támogatására

Időpont: 2017. 02. 24.

Pályázati felhívás

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága pályázatot hirdet kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek részére, valamint rendezvények önkormányzati pénzügyi támogatásának elnyerésére.

A pályázat céljára 2017. évben 1.000.000,- Ft áll rendelkezésre.

A pályázat keretében támogatandó kiemelt célok:

- kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek tárgyi feltételeinek javítása (felszerelés-vásárlás), működési, fenntartási költségekhez hozzájárulás,

- kulturális rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása (versenydíjak, oklevél-, anyag-, eszköz-, felszerelés-vásárlás, előadók díjai és utazási költségei, művészeti alkotótáborok támogatása).

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal portáján (Keszthely, Fő tér 1.), illetve letölthetőek a www.keszthely.hu oldalról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 10. 

A hozott döntésről a pályázók tájékoztatása írásban történik.

A támogatás odaítélésére, a nyertes pályázókkal történő megállapodás megkötésére és a támogatás elszámolására az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet alkalmazandó.


 

Csótár András
az Emberi Erőforrások  Bizottság
elnöke

Programnaptár
Hírek, hirdetmények