Emberi Erőforrások Bizottsága - Pályázat kiírása kulturális csoportok, együttesek működésének hozzájárulására, valamint kulturális rendezvények lebonyolításának támogatására

Időpont: 2017. 01. 16.

KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Emberi
Erőforrások Bizottsága
2016. február 23-i
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

9/2016. (II. 23.) sz. emberi erőforrások bizottsági határozat

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága megtárgyalta a „Pályázat kiírása kulturális csoportok, együttesek működésének hozzájárulására, valamint kulturális rendezvények lebonyolításának támogatására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

  1. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletben rögzített átruházott hatáskörben eljárva Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló, az Emberi Erőforrások Bizottsága felhasználási hatáskörébe utalt 3.000e Ft céltartalék terhére 1.000e Ft felhasználására pályázatot ír ki az alábbi célokra:

 - kulturális, művészeti csoportok, művészeti együttesek tárgyi feltételeinek javítása (felszerelés-vásárlás), működési, fenntartási költségekhez hozzájárulás,

- rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása (versenydíjak, oklevél-, anyag-, eszköz-, felszerelés-vásárlás, előadók díjai és utazási költségei, művészeti alkotótáborok támogatása).

  1. A Bizottság a pályázati felhívást a melléklet szerinti formában elfogadja.
  2.  A Bizottság felkéri Keszthely Város Jegyzőjét, hogy a pályázati felhívásnak a Balatoni Krónikában, a Keszthelyi Városi Televízióban és Keszthely város honlapján történő közzététele ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: - a pályázati felhívás közzététele iránti megküldésre: 2016. február 29.

- a pályázatok benyújtására: 2016. március 31.
- a pályázatok elbírálására: 2016. április 10. 

Felelős:   Ruzsics Ferenc polgármester
                Csótár András, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke
                Dr. Horváth Teréz jegyző
                (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető)

                                                                                                             Csótár András
                                                                                                          bizottsági elnök sk.

Programnaptár
Hírek, hirdetmények