Bérbeadásra kínált önkormányzati ingatlanok (Kossuth u. 26.)

Időpont: 2017. 02. 03.

Bérbeadó keszthelyi üzlethelyiség

 

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján, 5 év időtartamra, további 5 év előbérleti jog biztosításával bérbe adja a Keszthely, Kossuth u. 26. sz. alatti, a belvárosban, a sétáló utcán található üzlethelyiséget. Az üzlet 172 m2 alapterületű. Az irányadó bérleti díj vendéglátóipari, kereskedelmi tevékenység esetén 529.274,- Ft/hó + ÁFA, pénzintézeti, biztosítási tevékenység esetén 688.516,- Ft/hó + ÁFA. Az üzlet előtti közterületen árubemutatás vagy vendéglátó kerthelyiség céljára terület bérelhető.

Bérlő két havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles a kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként megfizetni. A bérbeadóval történő előzetes megállapodás szerint a bérleti díjban elszámolhatók a nem speciálisan a tevékenységhez szükséges felújítási munkák költségei. A felújítás idejére, legfeljebb 3 hónap időtartamra, bérleti díjat nem kell fizetni.

A pályázó a pályázatában tájékoztasson a tevékenységéről, üzleti elképzeléseiről, referenciáiról, továbbá arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A pályázatok elsődleges bírálati szempontjai az itt felsoroltak, a fennálló tartozás kizáró ok. Vendéglátó tevékenység esetén a bírálatnál előnyt élvez a pályázó, ha vállalja az egész évben nyitva tartást, június-augusztus hónapokban pedig legalább 22 óráig nyitva tart.

A pályázat beadási határideje: 2017. február 13. (hétfő) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2017. február 20. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

További felvilágosítást a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán személyesen vagy a 83/505-525 telefonszámon Magdó András, illetve a 83/505-524 telefonszámon Serlegné Szita Eszter ad. Előre egyeztetett időpontban a bérlemény megtekinthető.

Programnaptár
Hírek, hirdetmények