Bérbeadásra kínált önkormányzati ingatlanok (garázs, Vásár tér 10.)

Időpont: 2017. 02. 03.

Bérbeadó keszthelyi garázs

 

Keszthely Város Önkormányzata pályázat útján 10 év időtartamra bérbe adja a Keszthely, Vásár tér 10. szám alatti, 18 m2 alapterületű garázst. Az irányadó bérleti díj 7.938,- Ft/hó + ÁFA. A garázs villany közművel rendelkezik.

Bérlő két havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles a kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként megfizetni.

A pályázó a pályázatában nyilatkozzon arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. Az esetleges tartozás kizáró ok.

A pályázat beadási határideje: 2017. február 13. (hétfő) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2017. február 20. A bírálatnál előnyt élvez az a pályázó, akinek az állandó lakása Keszthely, Vásár tér 10. szám alatt van. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

További felvilágosítást a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán személyesen vagy a 83/505-525 telefonszámon Magdó András, illetve a 83/505-524 telefonszámon Serlegné Szita Eszter ad. Előre egyeztetett időpontban a bérlemény megtekinthető.

Programnaptár
Hírek, hirdetmények