PÁLYÁZAT - iskola-fogászati feladatok ellátására

Időpont: 2017. 04. 03.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet
iskola-fogászati feladatok ellátására

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet gyermek-, ifjúsági, iskolafogászati feladatot jelentő – köznevelési intézmények (intézményegység) ellátására. 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők preventív és terápiás gondozása az iskolafogászati alapellátás keretében az alábbi intézmények vonatkozásában érinti a feladat ellátását: 
•    Keszthelyi Életfa Óvoda
•    Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodája
•    Keszthelyi Életfa Óvoda Kísérleti Utcai Tagóvodája
•    Keszthelyi Életfa Óvoda Vörösmarty Utcai Tagóvodája
•    Keszthelyi Életfa Óvoda Tapolcai Utcai Tagóvodája
•    Keszthelyi Életfa Óvoda Gagarin Utcai Tagóvodája
•    Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégium 
•    Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
•    Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Asbóth Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma.

1.) Pályázati feltételek: 
-    A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben előírt egyéb feltételek
-    büntetlen előélet, cselekvőképesség
-    Magyar Orvosi Kamara tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás
-    Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) nyilvántartásába vétel igazolása
-    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

2.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
-    végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai
-    részletes, fényképes szakmai önéletrajzot
-    vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata
-    egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
-    nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék
-    nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

3.)    A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
-    a feladatellátás vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján saját rendelőben történik. 
-    A gyermek-, ifjúsági, iskolafogászati feladat ellátása az önkormányzattal kötött min. 5 év, határozatlan idejű feladat – ellátási szerződés alapján.

4.)    A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. június 1.

5.)    Jogviszony jellege: Vállalkozási szerződés: gyermek-, ifjúsági, iskolafogászati feladat ellátása az önkormányzattal kötött min. 5 év, határozatlan idejű feladat – ellátási szerződés alapján. 

6.)    Kategória: Fogorvosi

7.)    Típusa: Gyermek

8.)    Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

9.)    A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2. 15 óra

10.) A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

11.) A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Keszthely Város Polgármesterének címezve: 8360 Keszthely, Fő tér 1., a borítékon kérjük feltüntetni: „gyermek-, ifjúsági, iskolafogászati ellátás”

12.)    A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalnál Dr. Skoda Lilla osztályvezetőnél 06-83-505-507-es, vagy az Alapellátási Intézetben Dr. Gyarmatyné Nyári Magdolna megbízott intézményvezetőnél 06-83-515-063-as telefonszámon kérhető.

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Programnaptár
Hírek, hirdetmények