A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen (TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003)

Időpont: 2017. 07. 01.

Kedvezményezett: Keszthely Város Önkormányzata
A projekt címe: A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló
komplex programok megvalósítása Keszthelyen

A projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003
Támogatás összege: 119.851.456 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Befejezés tervezett dátuma: 2020. június 30.

 

A projekt átfogó célja a Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő szegregátumnak minősülő területen (Kárpát utca – Öv utca – Lőtéri út – Külső-Zsidi út) a szegénység, a társadalmi és a munkaerőpiaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése.
A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak: elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást biztosító programok, továbbá egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok valósulnak meg.

A projekt specifikus célkitűzései:
- a szegregálódott területen élő népesség felzárkóztatása, életkörülményeik javítása, szemléletformálás képzések és közösségi programok megvalósítása révén;
- a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő akciók, illetve a lakosság önálló jövedelemszerzési lehetőségeinek kialakítását célzó akciók megvalósításával a jövedelem-színvonal javítása;
- a helyi szintű egészségügyi és szociális ellátó és támogató rendszerek kialakítása, egyéni fejlesztési terveken keresztül a társadalmi integráció elősegítése;
- a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek javítása, ezáltal az esélyegyenlőség és társadalmi kohézió megteremtése;
- a közbiztonság növelése, lakossági biztonságtudat erősítése.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:
- Jeles napok, hagyományok – Helyi közösségi programok: a pályázat folyamán 6 családi napot szervezünk, melynek témái a jeles napokhoz kapcsolódnak.
- Személyi higiénia és kulturált lakókörnyezet: szegregátum területén élő lakosság, kiemelten az alacsony komfortfokozatú lakóingatlanokban élők egészség és környezeti nevelése.
- Közösségi előadások, könyvsarok és sportalkalmak: könyvsarok kialakítása, a gyerekeknek mesedélután, valamint a felnőttek részére vers- és prózafelolvasás és történelmi betekintés szervezése. A szegregációs körzetben élők bevonása a "Séta az egészségért" programba, valamint a pétanque-ba (golyós játék).
- Mediációs és antidiszkriminációs programok: akkreditált mediációs képzés felnőtteknek és Kortárs (Peer) mediációs képzés gyermekeknek.
- Mediáció a családokban: a mediáció olyan speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában – mindkét fél beleegyezésével – egy harmadik fél jár közben.
- Szociális Információs Pont működtetése.
- Jogi tanácsadás: a társadalmi hátrányok kompenzálása, továbbá az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elősegíti a szegregációval veszélyeztetett, valamint a szegregált területeken élő lakosság alapvető emberi jogainak, érdekeinek érvényesülését, az életvezetésükhöz és társadalmi beilleszkedésükhöz szükséges legfontosabb jogszabályi előírások megismertetését, továbbá elősegíti a város szolgáltatásaihoz való hozzáférést.
- Szociális munkások szupervíziója: a szupervízió olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer, melynek alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglakozású (tágabb értelemben a rendszeresen emberekkel foglalkozó) szakemberek szakmai kompetenciájának fejlesztéséhez, mentális egészségének megőrzéséhez, munkájának minőségbiztosításához.
- Művészetterápiás mentálhigiénés program általános iskolai tanulóknak (akkreditált képzésként).
- Bűnmegelőzési programok.

Foglalkoztatás elősegítésére irányuló tréningek:
- motorfűrész-kezelési, és gépész alapismeretek;
- házikerti önellátó gyógy- és fűszernövény-termesztés elsajátítása közösségi kertben;
- kézműves technikák a foltvarrásban;
- gombafelismerés és -gyűjtés;
- foglalkoztatók felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására: szakmai ajánlás kidolgozása a foglalkoztatóknak (cégek, civil szervezetek, állami intézmények), amiben összefoglaljuk a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos jogi, adminisztratív, valamint személyügyi kérdéseket.

Az egészségfejlesztésre irányuló programok:
- Ápoltság, megjelenés, viselkedés a mindennapokban: a társadalomba való könnyebb beilleszkedés elősegítése; a megjelenés, viselkedés, ápoltság fontossága; a szépségápolás, haj és bőr ápolásának alapvető ismeretei.
- Komplett egészségfejlesztés, prevenciós programok: a helyszínre visszük a szűrővizsgálatok biztosító programokat, az egészséges életmóddal kapcsolatos információkat; egészségnapok szervezése.
- Egyéni Fejlesztési Tervek készítése: szegregált területek esetén kötelező a programban részt vevő személyekre az alábbiak szerint egyéni fejlesztési tervet készíteni és a megvalósítás során az abban foglalt tevékenységeket megvalósítani.


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
 

 

SAJTÓMEGJELENÉSEK:
 

 

GALÉRIA:

Programnaptár
Hírek, hirdetmények