1.7

2009-08-19 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illletve részvételével működő gazdálkodó szervezetek (Ptk. 685. § c.) pont) adatai

Javadalmazási szabályzatok

VÜZ Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata

KETÉH Kft. javadalmazási szabályzata

Keszthelyi TV Kft. javadalmazási szabályzata

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata és egyéb közérdekű információk