TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI FÓRUM

Időpont: 2019. 02. 06.

2019. február 11. (hétfő) 16.30;  Polgármesteri Hivatal, Díszterem

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (I. 18.) határozatával Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendeletnek a Keszthely, Balaton-part vízparti területeinek,

a Keszthely 3795/17 és 3795/3 hrsz-ú; a 3819 és 3820 hrsz-ú, a 3821 hrsz-ú, a 3817/7, 3817/4, 3817/5, 3817/6 és 3817/2 hrsz-ú, a 3828 hrsz-ú, valamint a 4508/3, 4507/9 és 4507/22 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításáról döntött.

Az önkormányzat az elkészült tervezési dokumentum munkaközi tervezetét a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bek. c.) pontja szerinti tárgyalásos eljárás keretében, partnerségi véleményezésre bocsátja.

A módosításról tájékoztatást tartunk 2019. február 11-én (hétfőn) 16.30-kor a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Dísztermében megrendezésre kerülő lakossági fórumon.

A módosítási dokumentumok megtekinthetők 2019. február 19-ig a

https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-iroda

oldalon, valamint ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájában.

Írásos észrevételüket 2019. február 19-ig nyújthatják be elektronikus úton a polgarmester@keszthely.hu címen, vagy postai úton Keszthely város polgármesterének (8360 Keszthely, Fő tér 1.) címezve.

A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Keszthely, 2019. január 23.

 

                                                                  Tisztelettel

                                                                                                     Ruzsics Ferenc

                                                                                                       polgármester