Hirdetmények

ÓVODÁK NYÁRI NYITVATARTÁSI RENDJE 2020.
2020-02-04

NYÁRI NYITVATARTÁSI REND 2020.

Az önkormányzat fenntartásában működő Keszthelyi Életfa Óvoda és tagintézményei a nyári időszakban Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága 2/2020. (I. 28.) sz. határozatában foglaltak alapján az alábbiak szerint tartanak zárva:

intézmény

működés

Keszthelyi Életfa Óvoda

2020. július 20. napjától augusztus 14. napjáig ZÁRVA.

Nyitás: 2020. augusztus 17.

Keszthelyi Életfa Óvoda

Gagarin Utcai Tagóvodája

2020. június 22. napjától július 17. napjáig ZÁRVA.

Nyitás: 2020. július 20.

Keszthelyi Életfa Óvoda

Kísérleti Utcai Tagóvodája

2020. június 22. napjától július 17. napjáig ZÁRVA.

Nyitás: 2020. július 20.

Keszthelyi Életfa Óvoda

Tapolcai Utcai Tagóvodája

2020. június 22. napjától július 17. napjáig ZÁRVA.

Nyitás: 2020. július 20.

Keszthelyi Életfa Óvoda

Sopron Utcai Tagóvodája

2020. július 20. napjától augusztus 14. napjáig ZÁRVA.

Nyitás: 2020. augusztus 17.

Keszthelyi Életfa Óvoda

Vörösmarty Utcai Tagóvodája

2020. július 20. napjától augusztus 14. napjáig ZÁRVA.

Nyitás: 2020. augusztus 17.


Részletek
Hirdetmény- építésügyi ügyintézés
2020-01-31

HIRDETMÉNY

Keszthely Város Jegyzője ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály Építésügyi Csoportjánál az építésügyi igazgatási feladatok Zala Megyei Kormányhivatalba történő átadása miatt az ügyfélfogadás 2020. február 26-án (szerdán) és 2020. február 28-án (pénteken) napján szünetel.

Keszthely, 2020. január 29.

Dr. Gábor Hajnalka

jegyző


Részletek
PÁLYÁZAT - Szociális Szolgáltató Központ pályázatot hirdet vezető gondozó munkakör betöltésére
2020-01-31

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Házi Segítségnyújtás és Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Szolgálat

Vezető gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely , Pethő utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

AZ 1993. évi III. Tv.-ben, valamint a kapcsolódó rendeletekben meghatározott feladatok, a házi gondozó szolgálat feladatainak összehangolása, koordinálása, napi beosztások elkészítése, beszámolók, adminisztrációs feladatok ellátása, előgondozások elvégzése, szakmai kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások :

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. melléklete szerint,
 • 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználó szintű MS Office ( irodai alkalmazások )
 • B kategóriás jogosítvány
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, szociális menedzser, ápoló, vagy gyógytornász fizioterapeuta, okleveles egészségügyi szociális munkás, okleveles rehabilitációs szakember
 • 1-3 szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű precizitás, önálló munkavégzés, empátia, kommunikációs képességek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deutsch Márta intézményvezető nyújt, a +36 30/267-1980-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével

( 8360 Keszthely, Pethő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2020, valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó.

vagy

 • Elektronikus úton Deutsch Márta részére az

szszkkeszthely@gmail.com e-mail címen

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
 • Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Részletek