Hirdetmények

JAVASLATKÉRÉS BAKONYI KÁROLY-DÍJRA
2019-04-09

JAVASLATKÉRÉS BAKONYI KÁROLY-DÍJRA

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Pannon Egyetem Georgikon Kar együttesen Bakonyi Károly-díjat adományoz azon személy számára, aki tudományos és/vagy kulturális tevékenysége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Pannon Egyetem Georgikon Kar és Keszthely város érdekében egyaránt.

A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással 2019. május 31. napjáig lehet megküldeni Keszthely Város Polgármestere címére (Keszthely Város Önkormányzata, Ruzsics Ferenc polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.).

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított kitüntetés átadására) letölthető Keszthely Város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-hivatal/jogi-es-szervezesi-osztaly/titkarsagi-feladatok) .

A díjból évente legfeljebb egy adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, a keszthelyi székhelyű intézmények vezetői, az önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezetek vezetői, állami költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetői, legalább 250 állandó keszthelyi lakos, a Pannon Egyetem Georgikon Kar foglalkoztatásában álló személy, valamint néhai Dr. Bakonyi Károly közeli hozzátartozója.

A beérkezett javaslatokról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt. A díj odaítéléséről a képviselő-testület javaslattételi határozathozatalát követően Keszthely Város Egyetemi Tanácsa határoz. A kitüntetés megosztva is adományozható, azzal elhunyt személy emléke is megtisztelhető.

Keszthely, 2019. április 3.

Ruzsics Ferenc

polgármester


Részletek