Páylázat - pályázati (műszaki) referens munkakör betöltésére

Időpont: 2019. 05. 23.

 

Keszthely Város Jegyzője

pályázatot hirdet

 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
pályázati (műszaki) referens
munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2019. augusztus 5. napjától 2020. december 31. napjáig

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzat által benyújtott és elnyert hazai és európai uniós támogatású pályázatok sikeres megvalósításában. Irányítja és koordinálja a projektek engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését és az azokhoz kapcsolódó beruházások kivitelezését. A beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokban történő közreműködés, a beszerzések műszaki támogatása, ajánlati kiírások elkészítésében való részvétel, helyszíni bejárások szervezése, közreműködés a kivitelezők kiválasztásában. A projektek terv szerinti megvalósulásának elérése, beruházások helyszíni nyomon követése különös tekintettel a műszaki tartalomra, költségvetésekre, határidőkre, megrendelői igényekre és érdekekre. Kapcsolattartás a tervezőkkel, külső szakértőkkel, kivitelezőkkel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                   

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezetgazdálkodási, építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és településfejlesztési, vidékfejlesztési, műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés,

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • műszaki szakterületen belüli további épületgépészeti vagy épületvillamossági szakirányú képesítés,
 • európai uniós beruházások megvalósításában műszaki területen szerzett tapasztalat,
 • műszaki ellenőri tevékenység vagy kivitelezői gyakorlat,
 • útügyi hatósági és üzemeltetési feladatok ellátásában szerzett jártasság.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 5.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-83-505-550-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/19-12/2019. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pályázati (műszaki) referens.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 17.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, szakképesítések, nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 2. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

 

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Keszthely, 2019. május 22.

 

Dr. Horváth Teréz

 jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények