Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

Pályázati kiírás igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Időpont: 2022. 03. 25.

Keszthely Város Jegyzője pályázatot hirdet a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az önkormányzat szociális rendeletében foglalt települési támogatások teljes körű ügyintézésével, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekek jogainak, érdekeinek védelmével, továbbá az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatásával, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletével kapcsolatos feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.   

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományi szakképzettség vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális téren szerzett gyakorlat,

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális vagy gyámügyi vagy gyermekvédelmi szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat,
 • helyismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. május 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor Hajnalka jegyző nyújt a 06-83-505-538-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/186/2022. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok), egyéb végzettség(ek), szakképesítés(ek), nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 1. A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 1. A pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása.
 1. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 1. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

Keszthely, 2022. március 22.             

Dr. Gábor Hajnalka  jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények