Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

Pályázat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal pályázati referens munkakör betöltésére

Időpont: 2021. 04. 21.

Keszthely Város Jegyzője pályázatot hirdet

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
pályázati referens mu
nkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony             

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat pályázati dokumentációinak összeállításában való közreműködés, projektek lebonyolításának koordinálása és menedzselése, részvétel az elnyert pályázatok szerződéskötésénél, kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése, ajánlatkéréssel kapcsolatos feladatok elvégzése, együttműködés a közbeszerzési szakértővel. Tervezőkkel, kivitelezőkkel, szállítókkal való konzultáció, műszaki ellenőrzésben történő közreműködés, műszaki átadásokon és garanciális bejárásokon való részvétel, szavatossági igények érvényesítése. Fejlesztési és felújítási pályázatok benyújtása, részvétel az önkormányzati beruházások lebonyolításában és a fenntartással kapcsolatos munkákban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett műszaki, jogi, építész-, építőmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi szakképzettség; vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés, vagy

műszaki középiskolai végzettség; vagy

középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • uniós pályázatok koordinálásában szerzett legalább 1-2 év releváns szakmai tapasztalat,
 • pályázatírói, projektmenedzseri képzettség,
 • közbeszerzési gyakorlat
 • műszaki szakterületen szerzett tapasztalat
 • műszaki ellenőri tevékenység vagy kivitelezői gyakorlat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. május 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Veronika városfejlesztési csoportvezető nyújt a 06-83-505-586-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/190/2021. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 15.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok), egyéb végzettség(ek), szakképesítés(ek), nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 1. A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 1. A pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása.

Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a Kttv. 39. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

 1. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Keszthely, 2021. április 21.                                                                          

Dr. Gábor Hajnalka jegyző