Pályázat - közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Időpont: 2019. 04. 23.

Keszthely Város Jegyzője

pályázatot hirdet

 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
közterület-felügyelő
munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. A munkaidő meghatározása munkaidőkeretben történik.

 

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4)-(6) bekezdéséiben, valamint a közterület-felügyelet részére feladatot megállapító önkormányzati rendeletekben foglalt teendők ellátása, többek között a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, a közterületeken folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, közreműködik a közterület, az épített, a természeti környezet, az önkormányzati vagyon védelmében, a közösségi együttélésre vonatkozó jogszabályok végrehajtásában, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, a közúti közlekedéssel összefüggő feladatok ellátásában.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                   

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés vagy

közszolgálati középiskolai végzettség vagy

középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés  vagy

középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.
   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közterület-felügyelői vizsga,
 • közterület felügyelői vagy rendvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási gyakorlat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. június 15.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-83-505-550-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/119-7/2019. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, szakképesítések, nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 2. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés igazolását (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • kinevezése előtt részt vesz a 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet 3. §-ában előírt egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton.
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

 

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Keszthely, 2019. április 15. 

Dr. Horváth Teréz

  jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények