Pályázat - könyvelő munkakör betöltésére

Időpont: 2019. 05. 20.

Keszthely Város Jegyzője

pályázatot hirdet

 

a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
könyvelő
munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 8360 Keszthely, Fő tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kikontírozott gazdasági műveletek, feladások számítógépen való rögzítése, bizonylatok alaki (formai) követelményeinek, az önkormányzati költségvetési szervek által a KGR-K11 rendszerben feladott elemi költségvetés, időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves beszámolók ellenőrzése. Kötelezettségvállalások (szerződések, megrendelések) rögzítése, és havi feladása a főkönyvi könyvelés részére. Kimenő számlák elkészítése, beérkezett számlák érkeztetése, gazdasági műveletek kontírozása. ASP szakrendszer, OTP Electra program használata.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                   

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség vagy

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy

gazdasági középiskolai végzettség vagy

középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati könyvelésben szerzett gyakorlat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 15.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető nyújt, a 06-83-505-541-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Keszthely Város Jegyzője címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 1/206/2019. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, szakképesítések, nyelvvizsgák bizonyítványainak másolata.
 2. A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.
 3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 4. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 •  kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 •  hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

 

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Keszthely, 2019. május 16.Dr. Horváth Teréz

 jegyző

Programnaptár
Hírek, hirdetmények