Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

PÁLYÁZAT - Keszthelyi Televízió Kft. ügyvezető igazgatói beosztására 2015.11.11

Időpont: 2015. 11. 11.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET

a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.)
ügyvezető igazgatói beosztására

 

Az ügyvezető igazgató főbb feladatai:

A Kft. jogszabályi rendelkezések, alapító okiratának, belső szabályzatainak megfelelő, szabályszerű, folyamatos és gazdaságos működésének biztosítása, rendszeres kapcsolat és információcsere a városban működő kulturális és tömegkommunikációs szervekkel, intézményekkel, a város lakosságának korrekt tájékoztatását biztosító műsorpolitika kialakítása, a műsorok elkészítéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása, a technikai eszközállomány folyamatos fejlesztése, az adások színvonalának javítása, lapkiadással kapcsolatos feladatok ellátása, pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

Pályázati feltételek:

 • média területén szerzett legalább 3 éves gyakorlat,
 • 5 éves vezetői gyakorlat,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi vagy közgazdasági felsőfokú végzettség,
 • középfokú idegen nyelv ismeret,
 • televíziós munka területén szerzett legalább 5 éves gyakorlat,
 • lapkiadói tevékenység során szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevél, igazolás vezetői gyakorlatról),
 • a gazdasági társaság vezetésére vonatkozó program bérigény megjelölésével (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, különös tekintettel a gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre),
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozatok:
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 •  hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,
 • a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. január 1.

A megbízás időtartama: 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig.

Munkabér és egyéb juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, megegyezés szerint.

A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje: 2015. december 17.
A megbízásról a pályázatok testületi elbírálást megelőző bizottsági véleményezését követően Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat benyújtásának határideje, módja: 2015. december 4.
A pályázatot Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell benyújtani.

Programnaptár
Hírek, hirdetmények