Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Közmeghallgatás - 2019. november 28.

Időpont: 2019. 11. 21.

 Keszthely Város Polgármestere tájékoztatja a lakosságot,

hogy Keszthely Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2019. október 31-én (csütörtök) 17,00 órára összehívott közmeghallgatása elmarad.


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a

és a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 37. §-a alapján

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 28-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t tart.

A közmeghallgatás helye:
Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.)

 

Keszthely, 2019. október 22.

 

Tisztelettel
Nagy Bálint polgármester

Programnaptár
Hírek, hirdetmények