Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BŐVÍTÉSÉRE

Időpont: 2022. 06. 16.

A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság felhívást tesz közzé városunk rejtett értékeinek felkutatására, a keszthelyi értékeket tartalmazó „kincseskamra” bővítésére, melyre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat egy különleges, valóban városunkra jellemző színes, értéktár kialakításában.

Települési érték lehet:

 • agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai beleértve az erdészet, halászat, vadászat, az élelmiszerek és állategészségügy területét;
 • egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai;
 • épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai;
 • kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai;
 • nemzetiséghez kapcsolódó érték: az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományainak összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség;
 • sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység;
 • természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai.

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 9. § (1) bekezdése értelmében a felvételre javasolt érték települési értéktárba történő felvételét bárki a Hungarikum Bizottság hivatalos honlapján közzétett nyomtatvány elektronikus vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti, amely a felvett keszthelyi értékeket is tartalmazó Keszthely Város honlapjáról letölthető:

https://www.keszthely.hu/kozelet/keszthelyi-ertekek/telepulesi-ertektar

A kormányrendelet 8. § (4) bekezdése alapján a kezdeményező javaslat az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a javaslattevő és a kapcsolattartó nyilatkozata az azonosító adatai kezeléséről,
 • az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték megnevezése, fellelhetősége, szakterületi besorolása és a besorolás indokolása,
 • az értéktárba felvételre javasolt a nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése, a nemzeti érték felvételének dátuma,
 • az értéktárba felvételre javasolt a nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása,
 • indokolás a jelölt értéktárba történő felvétel megalapozottságáról,
 • az értéktárba felvételre javasolt nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája és - amennyiben rendelkezik vele - a nemzeti érték hivatalos weboldalának címe,
 • az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fénykép- vagy audiovizuális dokumentációja,
 • a javaslattevő nyilatkozata a g) pontban szereplő saját készítésű dokumentumok, és a benyújtott teljes dokumentáció korlátlan felhasználásáról,
 • nem saját készítésű dokumentumok javaslatba történő szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról,
 • a Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést alátámasztó további melléklet,
 • szakértő, illetve szakmai, egyházi vagy civil szervezet támogató vagy ajánlólevele,
 • a szakterület kategóriák közül a javaslatra leginkább jellemző kategória megjelölése és a megjelölés rövid indokolása,
 • az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték értéktárba felvevő döntés másolata, és
 • a nemzetiségi érték esetén a nemzetiséghez való kötődésének bemutatása.

A kezdeményezéseket a szükséges nyomtatványon a mellékletekkel együtt elektronikusan vagy postai úton lehet eljuttatni a Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság címére (polgarmester@keszthely.hu, 8360 Keszthely, Fő tér 1.).

Keszthely, 2022. június 7.

Csótár András bizottsági elnök

Programnaptár
Hírek, hirdetmények