Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

Eladó Keszthely, Sörház utcai ingatlan-együttes

Időpont: 2021. 06. 25.

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a Keszthely 992, a 993/1, valamint a 993/2 hrsz-ú, összesen 8434 m2 nagyságú, volt Reischl-féle sörház elnevezésű ingatlan-együttest. Az induló vételár nettó 601.400.000,- Ft (az értékesítést a kivett, beépítetlen terület után a hatályos jogszabályi előírások szerint ÁFA-fizetési kötelezettség terheli).

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. július 13. (kedd) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2021. július 15. (csütörtök). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart versenytárgyalást).

A pályázat benyújtásának feltétele:

Az ajánlott vételár megjelölése mellett a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit elfogadja, valamint arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A fennálló tartozás kizáró ok.

Az értékesítés további feltételei:

  1. a vételi ajánlathoz csatolni kell az ingatlanra vonatkozó közérdekű a b) pont szerinti hasznosítási elképzeléseket,
  2. vevő vállalja, hogy az ingatlan-együttes egészét hosszú távon közérdekű, közösségi, köznevelési, közoktatási, kulturális, sport célokra hasznosítja,
  3. vevő köteles az ingatlan rendbetételét, az esetleges balesetveszély elhárítást, az illetéktelen bejutások megakadályozását, valamint a szükséges állagmegóvási munkálatok elvégzését legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásától számított 1 éven belül megkezdeni,
  4. vevő tudomásul veszi, hogy Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Keszthely Közigazgatási Területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.) rendeletének módosításáig a 993/2 hrsz-ú ingatlant kizárólag zöldterületként hasznosíthatja,

A pályázaton részt vevő pályázó a vételi ajánlatán túlmenően Keszthely Város Önkormányzata 11749039-15432711 számlájára 40.000.000,-Ft (azaz Negyvenmillió forint) szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, és a befizetésről szóló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázat mellékleteként bemutatni. A szerződéskötési biztosíték a szerződés megkötésével a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázó részére a befizetett biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázatot zárt borítékban, „Reischl-féle sörház.” jeligével ellátva kell eljuttatni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a pályázók írásban értesülnek, az elbírálást követő 30 napon belül a pályázat nyertese köteles az adásvételi szerződést megkötni. A teljes vételár – hitel igénybevételével történő vásárlás esetén a vállalt önerő - megfizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötési és fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

A pályázat egyéb feltételeit Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete határozza meg.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. július 9-éig megtekinthető.

Programnaptár
Hírek, hirdetmények