Ugrás a fő tartalomhoz
Keszthely logó

Eladó Keszthely, Fenéki úti telekingatlan együttes

Időpont: 2021. 06. 04.

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján értékesíti a Keszthely 4076/4 hrsz-ú
6416 m2, a 4076/9 hrsz-ú 4500 m2 és a 4076/10 helyrajzi számú 7027 m2 nagyságú, Keszthely, Fenéki úton található telekingatlan együttest.

Az induló vételár:

  • 4076/4   hrsz-ú ingatlan             46.900.000,-Ft+ÁFA,
  • 4076/9   hrsz-ú ingatlan            24.600.000,-Ft+ÁFA,
  • 4076/10 hrsz-ú ingatlan             51.300.000,-Ft +ÁFA.

Az ingatlanok külön-külön vagy együttesen is megvásárolhatók.

A fenti ingatlanok tekintetében telekalakítási eljárás van folyamatban, a nyertes pályázóval a szerződéskötésre az eljárás befejezését követően kerül sor.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. június 23. (szerda) 12.00 óra. A pályázatot Keszthely Város Polgármestere részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.). A pályázat elbírálásának határideje 2021. június 28. (hétfő). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart versenytárgyalást).

Pályázat benyújtásának feltétele:

Az ajánlott vételár megjelölése mellett a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit elfogadja, valamint arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A fennálló tartozás kizáró ok.

A pályázaton részt vevő pályázó a vételi ajánlatán túlmenően Keszthely Város Önkormányzata 11749039-15432711 számlájára 5.000.000,-Ft (azaz Ötmillió forint) szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, és a befizetésről szóló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázat mellékleteként bemutatni. A szerződéskötési biztosíték a szerződés megkötésével a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázó részére a befizetett biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázatot zárt borítékban, „Fenéki úti terület” jeligével ellátva kell eljuttatni Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a pályázók írásban értesülnek. A teljes vételár – hitel igénybevételével történő vásárlás esetén a vállalt önerő - megfizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötési és fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

A pályázat egyéb feltételeit Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete határozza meg.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-524) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2021. június 22-éig megtekinthető.