Bercsényi Miklós utca védett vadgesztenyefák állapotfelmérése

Időpont: 2020. 06. 09.

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom, hogy Keszthely Város Jegyzőjénél 2020. június 3-án hivatalból eljárás indult 3/194-6/2020. ügyiratszámon a Bercsényi Miklós utca mindkét oldalán (1417/2 hrsz.) található 1 db helyileg védett fa kivágása és 19 db védett fa ápolása ügyében.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 (XII. 30.) Korm. rend. 6 §-(5) bekezdése alapján az eljárás megindításáról szóló értesítés hirdetményi úton valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Az iratok az érintett ügyfelek részére ügyfélfogadási időben a közzététel helye szerinti illetékes jegyzőnél megtekinthető, a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül.

Keszthely, 2020. június 8.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző